Tin mới
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vinh-Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vinh-Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Vấn đề chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế. Giải quy...