Tin mới
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin-tuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin-tuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016
Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Chiều ngày 18/3/2016 Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ tổ chức hội thảo tại hội trường Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học...
Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015