Tin mới
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bao-cao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bao-cao. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Vấn đề chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế. Giải quy...
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015
Giải pháp trong công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người lao động tại Hậu Giang

Giải pháp trong công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người lao động tại Hậu Giang

Khi nhu cầu của xã hội ngày càng cần những người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp. Do đó, ...