Tin mới
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Vấn đề chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế. Giải quyết việc làm cho người lao động là biện pháp trung tâm của mọi quốc gia, địa phương, nó không chỉ cho phép giải quyết được các vấn đề kinh tế mà cả các vấn đề xã hội. Chất lượng lao động là một trong những điều kiện để các quốc gia có thể cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, giải quyết tốt vấn đề chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm đồng nghĩa với việc phát triển kinh tế đi đôi với phát triển con người. 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động - ảnh minh họa
Tại Vĩnh Long trong thời gian qua, tỉnh đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ được đẩy mạnh nên đã góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách để giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động như: Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt đề án cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2014-2015. Bên cạnh việc triển khai các chính sách phát triển nguồn nhân lực, tỉnh còn triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn: Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, v.v. 


Triển khai nhiều chính sách phát triển, hỗ trợ phát triển, song chất lượng nguồn lao động không phải lúc nào cũng thực hiện được một cách thuận lợi và đồng bộ. Để có cơ sở lý luận định hướng cho thực tiễn, Hội thảo khoa học về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long” thuộc đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long” do Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ chủ trì thực hiện, là diễn đàn trao đổi thông tin, góp ý về thực trạng, thị trường manh tre hcm và nhu cầu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, đóng góp xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long.
Hội thảo hướng đến các vấn đề thực trạng chất lượng nguồn lao động, nhu cầu lao động và giải quyết việc làm khu vực thành thị và nông thôn, trong các ngành kinh tế và trong các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó là nêu lên vai trò và ảnh hưởng của việc nâng cao chất lượng lao động và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh khu vực miền Tây Nam bộ và hội nhập kinh tế quốc tế. Những thông tin từ Hội thảo có ý nghĩa thiết thực cho việc đánh giá thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long.

Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ 
Xem thêm: Nếu bạn là người thích đi Phượt Bụi thì cần có nhiều dụng cụ đi phượt, và khăn rằn là một trong những phụ kiện cần đem theo cho những chuyến đi xa, nếu có dịp đi về xứ Nẫu nhớ ghé homestay Phú Yên để được hướng dẫn nghỉ ngơi, tham quan "Hoa vàng trên cỏ xanh".
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

3 nhận xét:

Item Reviewed: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long Rating: 5 Reviewed By: ĐÊ ÁN 2020