Tin mới
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Nghiệm thu đề tài: Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Vĩnh Long 2015

Sáng ngày 02/12/2015 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội đồng nhiệm thu đề tài "Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp nguồn lợi trái cây, làng nghề, sinh thái nhân văn trên vùng địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long", do Ông Hà Văn Sơn - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long làm Chủ tịch Hội đồng.
Nghiệm thu tổng kết đề tài du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Vĩnh Long
Hội đồng Khoa học và Ban chủ nghiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm
Đề tài đã làm rõ được mục tiêu nghiên cứu nhằm phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp nguồn lợi trái cây, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, nhân văn và tự nhiên để xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Cụ thể: Nâng cao năng lực phát triển du lịch bền vững; Tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân ở địa phương; Thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, bên cạnh việc tăng lượng tiêu thụ nông sản lưu thông hàng hóa; Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái.

Giải pháp về du lịch sinh thái trên cù lao An Bình tỉnh Vinh Long


Đề tài cũng đã đưa ra các sản phẩm phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài đề ra: Báo cáo đánh giá hiện trạng, tiềm năng du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tỉnh Vĩnh Long; Các sản phẩm du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn cụ thể của tỉnh Vĩnh Long; Sơ đồ mạng lưới điểm du lịch sinh thái kết hợp văn hóa, nhân văn và làng nghề; Mô hình mẫu và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình mẫu; Báo cáo khoa học tổng kết đề tài; Các báo cáo chuyên đề khoa học; Giải pháp nhằm duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình mẫu du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn và phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Để thực hiện được các mục tiêu và sản phẩm đề tài đã thực hiện được các nội dung sau: Hiện trạng và tiềm năng du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tỉnh Vĩnh Long; Mô hình mẫu du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn; Giải pháp duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình mẫu và phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Qua kết quả nghiên cứu đề tài cũng đã rút ra được một số kết quả nghiên cứu sau: Đánh giá tiềm năng, hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch là cơ sở cho việc nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch; Xác định các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long là cơ sở quan trọng cho định hướng phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh; Sơ đồ tuyến, điểm du lịch tỉnh Vĩnh Long đã được ứng dụng và phục vụ cho nhu cầu tham quan du lịch của du khách, nhu cầu quảng bá sản phẩm đặc trưng của các điểm du lịch tại 04 xã cù lao An Bình nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung; Xây dựng mô hình du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn giúp phát huy được lợi thế tối đa về tiềm năng du lịch, phát huy thế mạnh của cộng đồng địa phương, đồng thời mở ra một hướng đi mới cho du lịch của tỉnh Vĩnh Long. Mô hình mang lại nhiều điểm cải thiện cho hoạt động du lịch tại các xã cù lao An Bình.

Kinh nghiệm triển khai hoạt động mô hình du lịch sinh thái, văn hóa, nhân văn


Mốt số kiến nghị để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long: Gồm các đề xuất hỗ trợ phát triển mô hình; Kiến nghị nhằm phát triển mô hình du lịch tại tỉnh Vĩnh Long như: Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch; Đầu tư và thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch tại địa phương; Chú trọng việc bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch tại cù lao;Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ du lịch. Đặc biệt, qua buổi nhiệm thu hội đồng cũng có hướng đến xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.


Sau khi đánh giá kết quả đề tài đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã thống nhất nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp nguồn lợi trái cây, làng nghề, sinh thái nhân văn trên vùng địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long" với kết quả loại Khá. Đồng thời, hội đồng có góp ý chỉnh sửa một số nội dung đề tài nhằm hoàn thiện hơn kết quả nghiên cứu.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Nghiệm thu đề tài: Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Vĩnh Long 2015 Rating: 5 Reviewed By: ĐÊ ÁN 2020