Tin mới
Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Tác động của yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội đến bạo lực học đường

Cùng với quá trình đẩy mạnh phát triển về kinh tế - xã hội, tỉnh Bến Tre trong những ngày đầu đã ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển đô thị và xây dựng khu dân cư theo hướng bền vững. Đây là những yếu tố cần được quan tâm, tác động đến vấn nạn bạo lực học đường.
yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội đến bạo lực học đường
yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội tác động đến bạo lực học đường - (Ảnh minh hóa)
Trong quá trình thực hiện tỉnh đã lập và phê duyệt xong 06 đồ án quy hoạch các xã, phường, thực hiện đồ án chi tiết trung tâm xã, điều chỉnh quy hoạch chi tiết đại lộ Đông Tây. Có 9/27 xã, thị trấn Mỏ Cày được lập quy hoạch. Châu Thành đang triển khai thực hiện 05 đồ án quy hoạch chung đô thị, đạt 25% kế hoạch. Thạnh Phú đang lập quy hoạch khu trung tâm của 10/18 xã, thị trấn. Chợ Lách đã lập xong quy hoạch chung thị trấn Chợ Lách, quy hoạch xây dựng trung tâm 6/11 xã. Giồng Trôm đang tiến hành quy hoạch xây dựng thị trấn và quy hoạch 02 điểm dân cư nông thôn. Ba Tri đang lập đề án xây dựng, phát triển mở rộng thị trấn Ba Tri, hoàn thành quy hoạch thị trấn Tiệm Tôm, xã Tân Mỹ và Bảo Thạnh. Trong quá trình thực hiện đã rút ra được kinh nghiệm của Bến Tre là sau khi các đề án quy hoạch được duyệt đều có tổ chức công bố rộng rãi để cho dân biết và kiểm tra việc thực hiện, thông qua các đài truyền thanh, họp tổ dân phố, tại trụ sở, nơi công cộng. Nhờ vậy, mà các địa phương đã tổ chức cắm móc lộ giới và chỉ giới xây dựng, đưa mốc quy hoạch vào thực tế, kiểm tra công tác xây dựng theo quy hoạch được dễ dàng, các công trình xây dựng đa số phù hợp với quy hoạch, bảo đảm cảnh quan với môi trường, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị ở một số nơi.

Lòng dân ý Đảng phù hợp nên vốn đầu tư 02 năm qua tăng khá, đạt khoảng 16. 000 tỷ đồng, trong đó vốn của doanh nghiệp tư nhân và dân cư đạt khoảng 38%. Hàng năm, các địa phương giành một phần kinh phí để ưu tiên cho công tác lập quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn. Cũng có địa phương sử dụng quỹ bán nhà, đất công để đầu tư xây dựng hạ tầng. Nhiều công trình quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng như quốc lộ 57, quốc lộ 60, cảng sông Giao Long, bến phà Cổ Chiên, công viên hồ Trúc Giang, một số đoạn trên đường tỉnh 883, 887; hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản; kiên cố hóa trường lớp, các dự án y tế nông thôn. Ngoài nguồn vốn ngân sách, các địa phương đã kêu gọi đầu tư xây dựng một số công trình, như khách sạn Việt - Úc, khách sạn Hàm Luông, siêu thị Coop Mart, siêu thị sách Thị xã, cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, v.v, là điều kiện thuận lợi để Bến Tre hiện đại hóa đô thị, mở rộng giao lưu hàng hóa với các tỉnh lân cận, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn. Giao thông nông thôn được duy trì, làm bộ mặt nông thôn cũng càng thêm thay đổi.

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến tình trạng bạo lực học đường

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, đô thị hóa là quá trình tất yếu khách quan. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống, tinh thần của quần chúng nhân dân từ thành thị đến nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Bến Tre trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, sự kiện cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông được khánh thành và đưa vào sử dụng, nhiều công trình kinh tế trọng điểm được tỉnh đầu tư xây dựng, v.v đã tạo điều kiện để tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Bên cạnh những tích cực trong quá trình phát triển đô thị hóa, cũng bộc lộ những hạn chế như trình độ phát triển kinh tế ngày càng cao nhưng vấn đề xã hội chưa thực sự theo kịp, đặc biệt vấn đề giáo dục. Do đó, đã tác động không nhỏ đến nhận thức của thanh niên, đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Bến Tre những khó khăn, thách thức như: trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên còn thấp so với yêu cầu, tình trạng thừa việc, thiếu lao động qua đào tạo trong thanh niên đang diễn ra.
Sự phát triển khá nhanh các khu đô thị, khu chế xuất dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ dân số về cơ học, ảnh hưởng đến quy hoạch cơ sở hạ tầng, trong đó có việc quy hoạch cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em cũng như các thiết chế vui chơi, giải trí nhằm tạo môi trường an toàn cho trẻ em, làm gia tăng các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em.
Cùng với tiến bộ của công nghệ thông tin là sự du nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại, những trang web đen, game online, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm thâm nhập vào nước ta và sự tha hóa, biến chất về đạo đức, lối sống của một bộ phận người lớn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách trẻ em, làm gia tăng tội phạm, trong đó có tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em.
Do nhận thức và hiểu biết chưa toàn diện, cùng với đặc tính “phụ thuộc” cố hữu khiến cho trẻ em khó tự bảo vệ mình, dễ bị bạo lực, xâm hại hơn các đối tượng khác. Bên cạnh đó, sự biến đổi về tâm sinh lý lứa tuổi khiến cho một bộ phận trẻ em dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, dễ bị kích động và thích thể hiện, dẫn đến tình trạng chính các em là chủ thể của các hành vi bạo lực, xâm hại.
Bên cạnh yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan đó là nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ trẻ em nói chung và công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng của một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quần chúng từ Trung ương đến địa phương chưa đầy đủ, sâu sắc. Do đó, từ công tác chỉ đạo, điều hành đến tổ chức, thực hiện đều chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Gia đình là môi trường bảo vệ trẻ em đầu tiên, hiệu quả và bền vững nhất. Tuy nhiên, sau khi giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, việc giao chức năng quản lý Nhà nước về gia đình và trẻ em cho hai Bộ khác nhau quản lý, các hoạt động trong hai lĩnh vực gia đình và trẻ em không được tiến hành đồng bộ trong một kế hoạch tổng thể, nên chưa phát huy được hiệu quả theo mong muốn. Mặt khác, Chính phủ chưa có quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý Nhà nước của hai lĩnh vực này, làm nảy sinh nhiều bất cập trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của chính quyền nhiều địa phương.
Các ngành hữu quan chưa tham mưu kịp thời với Chính phủ để có cơ chế tài chính đặc thù cho công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chưa tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để bố trí và phối hợp bố trí, đào tạo, tập huấn, sử dụng cán bộ làm công tác trẻ em ở các cấp chính quyền, các nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và tại cộng đồng dân cư.
Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác bảo vệ trẻ em của một số cơ quan Nhà nước và các cấp chính quyền chưa thường xuyên; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hoạt động giám sát, phản biện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa liên tục và quyết liệt; chưa kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về các giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nhóm trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.
Việc thực thi pháp luật, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận cán bộ có thẩm quyền và của người dân ở nhiều địa phương chưa nghiêm; hình thức xử lý vi phạm đối với người thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và những người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em chưa kịp thời và chưa có tác dụng giáo dục, răn đe, dẫn đến biểu hiện coi thường pháp luật trong công tác bảo vệ trẻ em.
Về phía gia đình, còn nhiều bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thay thế và chính bản thân trẻ em còn thiếu kiến thức pháp luật cơ bản về quyền trẻ em, đặc biệt quyền được bảo vệ của trẻ em, dẫn đến tình trạng bố mẹ sao nhãng, bỏ mặc con cái. Các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc bố mẹ ly hôn, ly thân, bố mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật đang là nguyên nhân nảy sinh các hành vi bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục đối với trẻ em, v.v Không ít gia đình do bố mẹ, người lớn sống thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm với con cái cũng tạo ra sự mất an toàn cho trẻ em ngay trong chính gia đình của mình. Mặt khác, đa số những trẻ em bị ngược đãi, xâm hại và gia đình các em này đều có tâm lý mặc cảm, tự ti, lo sợ bị trả thù nên không dám tố cáo kẻ gây hại và che dấu hoàn cảnh bị tổn thương của trẻ em, dẫn đến tình trạng bỏ sót tội phạm và nạn nhân chậm được chăm sóc, hỗ trợ.
Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ
Nếu bạn là người thích đi Phượt Bụi thì cần có nhiều dụng cụ đi phượt, và khăn rằn nam bộ là một trong những phụ kiện cần đem theo cho những chuyến đi xa, nếu có dịp đi về xứ Nẫu nhớ ghé homestay Phú Yên để được hướng dẫn nghỉ ngơi, tham quan "Hoa vàng trên cỏ xanh".
Xem thêm:
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 nhận xét:

  1. khi xã hội có quá nhiều trò chơi game, phần nào đó khiến giới trẻ thành ra thế này

    Trả lờiXóa

Item Reviewed: Tác động của yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội đến bạo lực học đường Rating: 5 Reviewed By: ĐÊ ÁN 2020