Tin mới
Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Một số lý luận khoa học về sản phẩm du lịch đặc trưng

Khái niệm về sản phẩm du lịch đã được “luật hóa”, thể hiện trong Luật Du lịch, theo đó “Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến đi du lịch”. Các dịch vụ trong khái niệm này bao gồm: dịch vụ lữ hành; dịch vụ vận chuyển; dịch vụ lưu trú, ăn uống; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ thông tin hướng dẫn và các dịch vụ có liên quan khác có thể là dịch vụ du lịch bụi
sản phẩm du lịch đặc trưng
Sơ đồ minh họa sản phẩm du lịch đặc trưng[1][1] Tổng cục Du lịch, Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Hà Nội, năm 2015
Tuy nhiên trong thực tế khái niệm về sản phẩm du lịch có góc nhìn rộng hơn, không chỉ giới hạn ở “tập hợp các dịch vụ” mà còn bao gồm tập hợp các yếu tố vật chất và phi vật chất như những yếu tố hấp dẫn du lịch mà trước hết là tài nguyên du lịch, có khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng của du khách.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), “Sản phẩm du lịch là sự tổng hợp của 3 nhóm yếu tố cấu thành : (i) Tài nguyên; (ii) Hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và (iii) Dịch vụ, quản lý và hình ảnh”.
Sản phẩm du lịch đặc trưng là những sản phẩm được xây dựng dựa trên giá trị đặc sắc, độc đáo/duy nhất, nguyên bản và đại diện của tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) cho một lãnh thổ/điểm đến du lịch với những dịch vụ không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu/mong đợi của du khách mà còn tạo được ấn tượng bởi tính độc đáo và sáng tạo.
Sản phẩm du lịch đặc trưng là những sản phẩm có khả năng tạo ra sự phân biệt giữa địa phương này với địa phương khác, điểm đến này với điểm đến khác. Tính “khác biệt”, “duy nhất”, “đặc sắc”, “nổi trội” của tài nguyên du lịch mà dựa vào đó để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng có thể là do thiên nhiên “ban tặng” hoặc cũng có thể do chính con người tạo ra.
Sản phẩm du lịch đặc trưng có thể có tính độc đáo, đặc sắc nhưng có thể hấp dẫn hoặc không hấp dẫn, phụ thuộc vào việc sản phẩm này có phù hợp với nhu cầu của thị trường hay không.
Sản phẩm du lịch đặc trưng cần được xác định về tính đặc thù có sự đại diện cho địa phương là cấp vùng hay đại diện cho vùng là cấp quốc gia.
Sản phẩm du lịch đặc trưng được hình thành trên cơ sở khai thác các dạng tài nguyên độc đáo/đặc thù. Tính độc đáo được đánh giá trong phạm vi so sánh của từng lãnh thổ. Chính vì vậy, trong phạm vi vùng, có thể có địa phương có dạng tài nguyên độc đáo so với các địa phương còn lại và tương ứng sẽ là sản phẩm đặc trưng trong vùng, tuy nhiên cũng loại tài nguyên đó trên bình diện toàn quốc thì lại không có sự khác biệt và độc đáo so với loại sản phẩm này ở vùng khác.
Như vậy, cần phân biệt rõ về các cấp của sản phẩm du lịch đặc trưng:
Thứ nhất: Sản phẩm du lịch đặc trưng có tính quốc gia: sử dụng tài nguyên du lịch có tính độc đáo, đặc trưng cao nhất so sánh toàn quốc. Các sản phẩm này có thể thu hút đông đảo thị trường khách du lịch và có thể xây dựng thương hiệu du lịch có tính cạnh tranh cao.
Thứ hai: Sản phẩm du lịch đặc trưng có tính nội vùng: sử dụng tài nguyên du lịch có tính độc đáo, đặc sắc của một địa phương trong mối quan hệ so sánh với các địa phương còn lại trong vùng. Các sản phẩm này có thể rất hấp dẫn khách du lịch trong vùng và các vùng lân cận nhưng có thể không có tính hấp dẫn toàn quốc, không phải là sản phẩm đại diện có khả năng xây dựng thương hiệu du lịch của vùng.
Việc xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng cũng được thực hiện như với mỗi sản phẩm du lịch khác, tuy nhiên với vai trò và những đặc điểm cơ bản của sản phẩm du lịch đặc trưng thì một số bước cần được thực hiện tuân thủ theo các nguyên tắc và yêu cầu để đảm bảo phát huy tối ưu các giá trị đặc thù.
Các yêu cầu cụ thể trong quá trình phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng:
Thứ nhất: Xác định được giá trị tài nguyên đặc sắc và sự phân bố của chúng trong không gian;
Thứ hai: Xác định sản phẩm đặc trưng và các thành phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng;
Thứ ba: Đầu tư khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên đặc sắc để hình thành và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.
Các nguyên tắc chính phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng: Giá trị tài nguyên đặc sắc được xác định rõ ràng cho từng cấp độ (quốc gia và vùng); Tập trung phát triển tại những khu vực phân bố tài nguyên đặc sắc.
Các điều kiện để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng: Có điều kiện tiếp cận thuận lợi đối với điểm tài nguyên đặc sắc; Có nguồn nhân lực phù hợp về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc biệt như “chất văn hóa địa phương” đại diện cho lãnh thổ; Có sự liên kết giữa các điểm đến nơi phân bố dạng tài nguyên sắc dựa vào đó để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm đảm bảo việc xây dựng sản phẩm đặc thù được tiến hành thuận lợi; Có nhu cầu của thị trường du lịch đối với sản phẩm du lịch đặc trưng của lãnh thổ sẽ được xây dựng và phát triển.
Tính cạnh tranh, thu hút khách của một điểm đến phụ thuộc vào một số yếu tố cơ bản bao gồm: mức độ hấp dẫn dựa trên tính khác biệt của sản phẩm du lịch so với những điểm đến khác; tình trạng môi trường (bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội); sự thuận lợi trong tiếp cận điểm đến (thủ tục ra vào, phương tiện); và hình ảnh, thông tin về điểm đến. Như vậy có thể thấy “phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng” mặc dù không phải là yếu tố duy nhất quyết định năng lực cạnh tranh, hấp dẫn du lịch của điểm đến song có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, nếu không nói là quyết định. Khi nói đến tính cạnh tranh du lịch của điểm đến cần xem xét ở các mức độ khác nhau: cạnh tranh giữa các địa phương trong một vùng; cạnh tranh giữa các vùng trong một quốc gia; cạnh tranh giữa các quốc gia trong một khu vực; cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới. Tương ứng với các mức độ cạnh tranh du lịch theo lãnh thổ cũng sẽ có các sản phẩm du lịch đặc trưng cấp địa phương, cấp vùng, cấp quốc gia và cấp khu vực.
Trong trường hợp sự phân bố tài nguyên du lịch dựa trên đó để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng nằm trên lãnh thổ của một địa phương thì sản phẩm đó có thể được xem là sản phẩm đặc trưng cấp địa phương. Tuy nhiên nếu tính độc đáo/duy nhất, tính nguyên bản và đại diện của tài nguyên du lịch mà dựa trên đó để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vượt ra khỏi quy mô một địa phương thì sản phẩm du lịch đặc trưng trong trường hợp này sẽ được xem là của cấp vùng, cấp quốc gia, thậm chí cấp khu vực tùy thuộc vào giá trị cốt lõi của tài nguyên du lịch mang tính đại diện ở cấp độ nào.
Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam Bộ
Xem thêm: Nếu bạn là người thích đi Phượt Bụi thì cần có nhiều dụng cụ đi phượt, và khăn rằn là một trong những phụ kiện cần đem theo cho những chuyến đi xa, nếu có dịp đi về xứ Nẫu nhớ ghé homestay Phú Yên để được hướng dẫn nghỉ ngơi, tham quan "Hoa vàng trên cỏ xanh".
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Một số lý luận khoa học về sản phẩm du lịch đặc trưng Rating: 5 Reviewed By: ĐÊ ÁN 2020