Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ
Tin mới

Bài đăng mới

Đào tạo

Đề tài Khoa học

Báo cáo Khoa học

Chuyên đề Khoa học

Tin tức Khoa học

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long

Vấn đề chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế. Giải quy...
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016